Podgląd badania klinicznego

Nazwa badania

AMAC I6T-MC-Amac

Opis badania

Faza 2, Wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo dla osób z umiarkowaną i ciężką postacią Wrzodziejącego Zapalenia Jelita Grubego. Określanie skutecznosci preparatu LY3074828 - antagonista interleukiny 23 i 17

Dane podstawowe

Status
W trakcie rekrutacji
Rodzaj ośrodka badań
Prywatny
Płeć pacjenta
Dowolna
Czy badanie dotyczy kobiet w ciąży
Nie
Wiek pacjenta
18 - 75

Wskazania kliniczne

Pytania dodatkowe

Odpowiedni dostęp naczyniowy do podawania leku we wlewie dożylnym
Tak
Diagnoza WZJG postawiona minimum 3 miesiące przed wizytą przesiewową.
Tak
Diagnoza potwierdzona w badaniu endoskopowym lub histopatologicznym
Tak
Umiarkowana lub ciężka postać choroby w skali MAYO 6-12p.
Tak
Obszar zajęty chorobą to przynajmniej 15 odbytnicy.
Tak