Podgląd badania klinicznego

Nazwa badania

Badanie kliniczne dla pacjentów chorujących na niedrobnokomórkowego raka płuc w IV stadium zaawansowania choroby, którzy otrzymywali wlewy dożylne w I linii leczenia- Poznan

Opis badania

Pacjenci z rozpoznaniem raka płaskonabłonkowego lub gruczołowego poprzednio leczeni standardową chemioterapią (I linia) lub immunoterapią z udokumentowaną progresją choroby.

Dane podstawowe

Status
W trakcie rekrutacji
Rodzaj ośrodka badań
Prywatny
Płeć pacjenta
Dowolna
Czy badanie dotyczy kobiet w ciąży
Nie
Wiek pacjenta
18 - 80

Wskazania kliniczne

Pytania dodatkowe

Potwierdzone rozpoznanie w badaniu histopatologii?
Tak