Podgląd badania klinicznego

Nazwa badania

Badanie 3 fazy randomizowane z użyciem pembrolizumabu + ipilimumabu lub pembrolizumabu + placebo u wcześniej nie leczonych chorych w stopniu IV raka niedrobnokomórkowgo płuca z PD-L1> 50% ( KEYNOTE-598 )

Opis badania

Leczenie immunoterapią z zastosowaniem pembrolizumabu + ipilimumabu/placebo w zaawansowanym raku niedrobnokomórkowym płuca u pacjentów nie leczonych wcześniej chemioterapią z tego powodu. Każdy chory, który zakwalifikuje się do badania otrzymuje pembrolizumab, do którego może być dołączony ipilimumab lub placebo.

Dane podstawowe

Status
W trakcie rekrutacji
Rodzaj ośrodka badań
Publiczny
Płeć pacjenta
Dowolna
Czy badanie dotyczy kobiet w ciąży
Nie
Wiek pacjenta
18 - 80

Wskazania kliniczne

Pytania dodatkowe

Czy ma Pani/Pan potwierdzonoego histopatologicznie raka płuca?
Tak