Podgląd badania klinicznego

Nazwa badania

Badanie fazy II mające na celu ocenę skuteczności, bezpieczeństwa, tolerancji i farmakokinetyki/farmakodynamiki MOR106 podawanego dożylnie w dawkach wielokrotnych u dorosłych pacjentów z atopowym zapaleniem skóry.

Opis badania

Jest to randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy II z grupą kontrolną otrzymującą placebo, dotyczące podawania wielokrotnych dawek MOR106 w postaci wlewu dożylnego. Grupą docelową badania są osoby cierpiące na atopowe zapalenie skóry o nasileniu choroby od umiarkowanego do ciężkiego. Udział uczestników w badaniu będzie trwał łącznie do 32 tygodni.

Dane podstawowe

Status
W trakcie rekrutacji
Rodzaj ośrodka badań
Prywatny
Płeć pacjenta
Dowolna
Czy badanie dotyczy kobiet w ciąży
Nie
Wiek pacjenta
18 - 65

Wskazania kliniczne

Pytania dodatkowe

Czy brałeś udział w badaniu klinicznym z lekiem biologicznym?
Nie
Czy masz rozpoznane przewlekłe atopowe zapalenie skóry od co najmniej roku?
Tak
Czy Twoje BMI mieści się w granicach ≥18 i ≤30 kg/m²?
Tak