Podgląd badania klinicznego

Nazwa badania

ZESZTYWNIAJĄCE ZAPALENIE STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) CAIN457K2340 SURPASS - Sopot

Opis badania

Badanie wieloośrodkowe, randomizowane, częściowo zaślepione, dedykowane pacjentom z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa. Celem badania jest porównanie skuteczności działania sekukinumabu vs adalimumabu na progresję zmian strukturalnych kręgosłupa ocenianych przez zmodyfikowaną skalę MSASSS. Czas badania - 104 tygodnie

Dane podstawowe

Status
W trakcie rekrutacji
Rodzaj ośrodka badań
Prywatny
Płeć pacjenta
Dowolna
Czy badanie dotyczy kobiet w ciąży
Nie
Wiek pacjenta
18 - 65

Wskazania kliniczne

Pytania dodatkowe

Czy musi być podwyższone CRP?
Tak
Czy mogą wziąść udział pacjenci leczeni już biologicznie?
Nie