Podgląd badania klinicznego

Nazwa badania

Łuszczyca plackowata - leczenie biologiczne, dorośli - Warszawa

Opis badania

Wieloośrodkowe, randomizowane, 52-tygodniowe, kontrolowane placebo badanie prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, mające na celu ocenę skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji podskórnych wstrzyknięć secukinumabu podawanego przy pomocy autostrzykawek o pojemności 2 ml (300 mg), u dorosłych pacjentów z łuszczycą plackowatą w postaci umiarkowanej do ciężkiej. (MATURE)”

Dane podstawowe

Status
Planowana rekrutacja
Rodzaj ośrodka badań
Prywatny
Płeć pacjenta
Dowolna
Czy badanie dotyczy kobiet w ciąży
Nie
Wiek pacjenta
18 - 65

Wskazania kliniczne

Pytania dodatkowe

Czy zdiagnozowano u Pana/Pani umiarkowaną lub ciężką postacią łuszczycy plackowatej
Tak