Podgląd badania klinicznego

Nazwa badania

Atopowe Zapalenie Skóry

Opis badania

Randomizowane badanie, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, z udziałem grup równoległych, z zastosowaniem różnych dawek oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i profil farmakokinetyczny ANB020 podawanego dorosłym pacjentom z AZS o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego’

Dane podstawowe

Status
W trakcie rekrutacji
Rodzaj ośrodka badań
Prywatny
Płeć pacjenta
Dowolna
Czy badanie dotyczy kobiet w ciąży
Nie
Wiek pacjenta
18 - 75

Wskazania kliniczne

Pytania dodatkowe

Diagnoza AZS potwierdzona klinicznie w oparciu o kryteria Hanifina/Rajki z objawami występującymi przez co najmniej 6 miesięcy przed rozpoczęciem leczenia
Tak