Podgląd badania klinicznego

Nazwa badania

Badanie dla Pacjentów z niewydolnością serca - Warszawa

Opis badania

Randomizowane badanie kliniczne I fazy, podwójnie zaślepione, z grupą kontrolną przyjmującą placebo dla Pacjentów z niewydolnością serca, którzy przez conajmniej 4 tygodnie przed randomizacją będą leczeni farmakologicznie według stałego, optymalnego schematu.

Dane podstawowe

Status
W trakcie rekrutacji
Rodzaj ośrodka badań
Prywatny
Płeć pacjenta
Dowolna
Czy badanie dotyczy kobiet w ciąży
Nie
Wiek pacjenta
18 - 85

Wskazania kliniczne

Pytania dodatkowe

Czy BMI pacjenta mieści się w przedziale 18-35 km/m2 (włącznie)?
Tak