Wyszukiwarka
badań klinicznych

Wprowadzając kod ICD9 lub ICD10 otrzymasz listę badań zawężoną do danego wskazania lub procedury.
Liczba znalezionych badań: 108
Badanie fazy 3b w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa Vedolizumabu IV w porównaniu do Adalimumabu SC w okresie 52-tygodni. Badanie składa się z 3 tygodniowego okresu skryning...
Ostatnia aktywność 2018-01-23 22:00:01
Ośrodek prowadzi różne projekty w danym wskazaniu, w celu szczegółowych informacji wystarczy odpowiedzieć twierdząco na pytania z kwestionariusza- Ośrodek skontaktuje się z Państwe...
Ostatnia aktywność 2018-01-23 22:00:01
Randomizowane badanie II fazy prowadzone metodą podwójnej ślepej próby oceniające skuteczność i bezpieczeństwo SHR0302 w porównaniu do placebo u pacjentów cierpiących na wrzodzieją...
Ostatnia aktywność 2020-06-16 10:49:01
Badanie II fazy, randomizowane, wieloośrodkowe, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo u pacjentów z umiarkowanym i ciężkim wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego...
Ostatnia aktywność 2020-06-08 13:17:21
nasilenie choroby - umiarkowane do ciężkie, diagnoza od co najmniej 3 miesięcy,...
Ostatnia aktywność 2019-03-22 18:00:02
Kontrolowane placebo, badania łączone fazy 2b/3 randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu badanego w indu...
Ostatnia aktywność 2017-08-16 12:54:45
Badanie wieloośrodkowe, randomizowane, częściowo zaślepione, dedykowane pacjentom z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa. Celem badania jest porównanie skuteczności dzia...
Ostatnia aktywność 2019-04-24 13:18:18
Badanie składa się z 3 etapów - kwalifikacji m.in. RTG, iniekcji do stawu kolanowego i rocznej obserwacji. Aby wziąć udział w badaniu należy mieć ukończone 40 lat i zgłaszać objaw...
Ostatnia aktywność 2020-09-17 15:33:29