Wyszukiwarka
badań klinicznych

Wprowadzając kod ICD9 lub ICD10 otrzymasz listę badań zawężoną do danego wskazania lub procedury.
Liczba znalezionych badań: 108
Badanie porównujące abrocytynib z dupilumabem u dorosłych osób z umiarkowanym lub ciężkim atopowym zapaleniem skóry w podstawowej terapii miejscowej...
Ostatnia aktywność 2020-11-30 20:47:13
Leczenie immunoterapią z zastosowaniem pembrolizumabu + ipilimumabu/placebo w zaawansowanym raku niedrobnokomórkowym płuca u pacjentów nie leczonych wcześniej chemioterapią z tego ...
Ostatnia aktywność 2020-04-05 18:22:20
Badanie dla pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna - Pabianice, zarówno leczonych jak i nie leczonych w przeszłości lekami biologicznymi...
Ostatnia aktywność 2019-05-06 12:00:01
Randomizowane badanie kliniczne I fazy, podwójnie zaślepione, z grupą kontrolną przyjmującą placebo dla Pacjentów z niewydolnością serca, którzy przez conajmniej 4 tygodnie przed r...
Ostatnia aktywność 2018-01-25 10:07:29
Pacjenci z RZS. CRP większe niż 5.0 mg/l. Pozytywny wynik RF. Na stabilnej dawce MTX (metotreksatu) od 7.5 do 25mg/tygodniowo. Pacjent może przyjmować niesteroidowe leki przeciwza...
Ostatnia aktywność 2018-12-14 14:51:42
Badanie dla pacjentów z umiarkowaną i ciężką postacią aktywnego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego....
Ostatnia aktywność 2018-04-04 14:00:01
Jest to randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy II z grupą kontrolną otrzymującą placebo, dotyczące podawania wielokrotnych dawek MOR106 w postaci wlew...
Ostatnia aktywność 2020-04-14 10:00:03
Badanie dla pacjentów onkologicznych z przerzutami do kości, odczuwających ból pomimo przyjmowania opioidów....
Ostatnia aktywność 2018-10-04 12:50:00
Badanie kliniczne dla pacjentów z nawrotowym lub opornym chłoniakiem grudkowym lub chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B...
Ostatnia aktywność 2019-01-11 10:58:46
Badanie kliniczne dla pacjentów z dotychczas nieleczonym chłoniakiem z komórek płaszcza....
Ostatnia aktywność 2018-01-17 09:49:48