Wyszukiwarka
badań klinicznych

Wprowadzając kod ICD9 lub ICD10 otrzymasz listę badań zawężoną do danego wskazania lub procedury.
Liczba znalezionych badań: 113
Badanie dla pacjentów onkologicznych z przerzutami do kości, odczuwających ból pomimo przyjmowania opioidów....
Ostatnia aktywność 2018-10-04 12:50:00
Badanie kliniczne dla pacjentów z nawrotowym lub opornym chłoniakiem grudkowym lub chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B...
Ostatnia aktywność 2019-01-11 10:58:46
Badanie kliniczne dla pacjentów z dotychczas nieleczonym chłoniakiem z komórek płaszcza....
Ostatnia aktywność 2018-01-17 09:49:48
Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie kliniczne fazy III, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo podawanego codziennie drogą doustną le...
Ostatnia aktywność 2018-09-10 20:58:04
Faza 3 Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane aktywnie badanie kliniczne w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności lowanatynibu (E7080 / MK-7902) w połączeni...
Ostatnia aktywność 2019-03-24 19:33:48
Pacjenci z rozpoznaniem raka płaskonabłonkowego lub gruczołowego poprzednio leczeni standardową chemioterapią (I linia) lub immunoterapią z udokumentowaną progresją choroby....
Ostatnia aktywność 2020-04-05 18:43:24
Neuro-Care Katowice prowadzi wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne dla pacjentów z fluktuacyjną chorobą Parkinsona. Badanie ma na celu ocenę skutecz...
Ostatnia aktywność 2020-02-06 11:10:33
Randomizowane badanie kliniczne próby oceniające skuteczność i bezpieczeństwo, w porównaniu do placebo, doustnie podawanej cząsteczki w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita gru...
Ostatnia aktywność 2018-04-11 14:31:19
Randomizowane badanie kliniczne próby oceniające skuteczność i bezpieczeństwo, w porównaniu do placebo, doustnie podawanej cząsteczki w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita gru...
Ostatnia aktywność 2020-06-16 16:53:32