Wyszukiwarka
badań klinicznych

Wprowadzając kod ICD9 lub ICD10 otrzymasz listę badań zawężoną do danego wskazania lub procedury.
Liczba znalezionych badań: 113
Randomizowane badanie kliniczne próby oceniające skuteczność i bezpieczeństwo, w porównaniu do placebo, doustnie podawanej cząsteczki w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita gru...
Ostatnia aktywność 2018-08-07 18:39:43
ocena wpływu leku badanego na występowanie poważnych incydentów sercowo- naczyniowych u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego, bez zawału mięśnia sercowego lub ud...
Ostatnia aktywność 2019-11-05 10:36:40
Neuro-Care Katowice prowadzi wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, miedzynarodowe badanie kliniczne AZET. Pacjent w badaniu otrzymuje lek badan...
Ostatnia aktywność 2018-01-16 21:51:04
Badanie przeznaczone jest dla osób zdrowych, niepalących które: - mają nie mniej niż 18 i nie więcej niż 55 lat - ich BMI (współczynnik masy ciała) mieści się w granicach 18,5 – ...
Ostatnia aktywność 2020-03-20 21:19:16
Jest to randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy III z grupą kontrolną otrzymującą placebo, dotyczące przyjmowania doustnego leczenia łuszczycy plackowa...
Ostatnia aktywność 2018-07-14 14:29:08
Randomizowane, otwarte, prowadzone w grupach równoległych badanie biopodobieństwa fazy III oceniające bezpieczeństwo w długim okresie, ze szczególnym uwzględnieniem immunogenności,...
Ostatnia aktywność 2019-10-27 14:00:03
Zapraszamy zainteresowanych rodziców i/lub opiekunów dzieci w wieku od 6 do 12 lat, chorujących na ciężkie atopowe zapalenie skóry (AZS), które nie jest dostatecznie kontrolowane ...
Ostatnia aktywność 2020-02-06 19:50:12
U pacjentów z przerzutami raka jelita grubego do wątroby, oprócz standardowej chemioterapii, podawana są promieniotwórcze mikrosfery do tętnicy wątrobowej....
Ostatnia aktywność 2019-10-28 12:00:01
U pacjentów z przerzutami raka jelita grubego do wątroby, oprócz standardowej chemioterapii, podawana są promieniotwórcze mikrosfery do tętnicy wątrobowej....
Ostatnia aktywność 2019-10-28 10:56:51
U pacjentów z przerzutami raka jelita grubego do wątroby, oprócz standardowej chemioterapii, podawana są promieniotwórcze mikrosfery do tętnicy wątrobowej....
Ostatnia aktywność 2019-10-28 10:05:55