Wyszukiwarka
badań klinicznych

Wprowadzając kod ICD9 lub ICD10 otrzymasz listę badań zawężoną do danego wskazania lub procedury.
Liczba znalezionych badań: 108
Badanie przeznaczone jest dla osób zdrowych, niepalących które: - mają nie mniej niż 18 i nie więcej niż 55 lat - ich BMI (współczynnik masy ciała) mieści się w granicach 18,5 – ...
Ostatnia aktywność 2020-03-20 21:19:16
Jest to randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy III z grupą kontrolną otrzymującą placebo, dotyczące przyjmowania doustnego leczenia łuszczycy plackowa...
Ostatnia aktywność 2018-07-14 14:29:08
Randomizowane, otwarte, prowadzone w grupach równoległych badanie biopodobieństwa fazy III oceniające bezpieczeństwo w długim okresie, ze szczególnym uwzględnieniem immunogenności,...
Ostatnia aktywność 2019-10-27 14:00:03
Zapraszamy zainteresowanych rodziców i/lub opiekunów dzieci w wieku od 6 do 12 lat, chorujących na ciężkie atopowe zapalenie skóry (AZS), które nie jest dostatecznie kontrolowane ...
Ostatnia aktywność 2020-02-06 19:50:12
U pacjentów z przerzutami raka jelita grubego do wątroby, oprócz standardowej chemioterapii, podawana są promieniotwórcze mikrosfery do tętnicy wątrobowej....
Ostatnia aktywność 2019-10-28 12:00:01
U pacjentów z przerzutami raka jelita grubego do wątroby, oprócz standardowej chemioterapii, podawana są promieniotwórcze mikrosfery do tętnicy wątrobowej....
Ostatnia aktywność 2019-10-28 10:56:51
U pacjentów z przerzutami raka jelita grubego do wątroby, oprócz standardowej chemioterapii, podawana są promieniotwórcze mikrosfery do tętnicy wątrobowej....
Ostatnia aktywność 2019-10-28 10:05:55
U pacjentów z przerzutami raka jelita grubego do wątroby, oprócz standardowej chemioterapii, podawana są promieniotwórcze mikrosfery do tętnicy wątrobowej....
Ostatnia aktywność 2019-10-28 12:00:01
U pacjentów z przerzutami raka jelita grubego do wątroby, oprócz standardowej chemioterapii, podawana są promieniotwórcze mikrosfery do tętnicy wątrobowej....
Ostatnia aktywność 2019-10-28 12:00:02
U pacjentów z przerzutami raka jelita grubego do wątroby, oprócz standardowej chemioterapii, podawana są promieniotwórcze mikrosfery do tętnicy wątrobowej....
Ostatnia aktywność 2019-10-28 10:47:48