Wyszukiwarka
badań klinicznych

Wprowadzając kod ICD9 lub ICD10 otrzymasz listę badań zawężoną do danego wskazania lub procedury.
Liczba znalezionych badań: 108
U pacjentów z przerzutami raka jelita grubego do wątroby, oprócz standardowej chemioterapii, podawana są promieniotwórcze mikrosfery do tętnicy wątrobowej....
Ostatnia aktywność 2019-10-28 12:00:02
Ocena wzrostu, bezpieczeństwa oraz skuteczności u dzieci otrzymujących mieszankę początkową dla niemowląt, mieszankę następną oraz mleko na okres intensywnego wzrostu z dodatkiem p...
Ostatnia aktywność 2018-09-10 20:49:15
Badanie kliniczne dla pacjentów z ostrą białaczką szpikową po allogenicznej transplantacji...
Ostatnia aktywność 2018-02-02 15:25:05
Uniwersalna szczepionka przeciwko wielu podtypom wirusa grypy, oparta na determinantach antygenowych wirusa, bez dodatku adjuwantów. Szczepionka zawiera 3 powtórzone sekwencje 9 li...
Ostatnia aktywność 2020-04-15 00:00:02
Randomizowane, podwójnie zaślepione, podwójnie pozorowane, trwające 12 tygodni badanie fazy IV mające na celu porównanie terapii potrójnej w jednym inhalatorze z użyciem xxxx z mon...
Ostatnia aktywność 2018-09-10 20:53:25
Leki biologiczny dla Pacjentów z zaostrzeniem tocznia leczonych tradycyjnymi lekami...
Ostatnia aktywność 2018-08-27 17:53:17
Badanie kliniczne w kierunku leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna (ChL-C) prowadzone we Wrocławiu...
Ostatnia aktywność 2018-04-11 14:37:45
Badanie kliniczne oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania doustnego preparatu w leczeniu pacjentów z aktywną chorobą Leśniowskiego-Crohna o nasileniu umiarkowanym do cię...
Ostatnia aktywność 2020-06-16 16:56:34
Wieloośrodkowe badanie kliniczne 3 fazy prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z randomizacją i kontrolą placebo mające na celu porównanie terapii pegylowaną rekombinowaną ludzką...
Ostatnia aktywność 2017-12-10 21:23:53
Wieloośrodkowe badanie kliniczne 3 fazy prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z randomizacją i kontrolą placebo mające na celu porównanie terapii pegylowaną rekombinowaną ludzką...
Ostatnia aktywność 2018-11-04 21:10:54