Wyszukiwarka
badań klinicznych

Wprowadzając kod ICD9 lub ICD10 otrzymasz listę badań zawężoną do danego wskazania lub procedury.
Liczba znalezionych badań: 108
Badanie kliniczne III fazy dla pacjentów z chorobą Leśniewskiego - Crohna ze średnim i ciężkim nasileniem, lek podawany doustnie w postaci tabletek...
Ostatnia aktywność 2018-09-30 16:00:02
Faza 3 badania, itacitinib lub placebo w połączeniu z kortykosteroidami jako leczenie początkowe w przewlekłej chorobie przeszczep przeciw gospodarzowi...
Ostatnia aktywność 2019-04-26 15:05:55
Wieloośrodkowe, randomizowane, zaślepione badanie kliniczne fazy 3b z zastosowaniem komparatora czynnego mające na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa ustekinumabu oraz a...
Ostatnia aktywność 2019-03-15 12:00:02
Badanie dla pacjentów z cukrzycą T2...
Ostatnia aktywność 2019-10-27 13:27:15
Badanie kliniczne dotyczące chorych na cukrzycę typu II leczonych samą metforminą lub metforminą wraz z jednym doustnym lekiem przeciwcukrzycowym. Produkt badany z grupy gliflozyn...
Ostatnia aktywność 2017-09-19 13:36:44
Badanie dla pacjentów z dną moczanową...
Ostatnia aktywność 2017-12-14 23:12:17
zaawansowane guzy lite, badanie I fazy, zaawansowane miejscowo (nieresekcyjne) lub przerzutowe lite nowotwory złośliwe, m.in. rak płaskonabłonkowy szyi i głowy, niedrobnokomórkowy ...
Ostatnia aktywność 2019-03-22 17:21:29
Celem projektu jest sprawdzenie skuteczności muzyki i czytania w codziennej opiece nad osobami z demencją. Szkolenia z tego zakresu mają zredukować objawy demencji, ułatwić codzie...
Ostatnia aktywność 2020-11-10 00:15:19
Badanie skierowane jest do pacjentów u których zdiagnozowano jednostronną chorobę Meniera i którzy obecnie są w aktywnej fazie choroby od 30 dni....
Ostatnia aktywność 2019-07-17 09:21:47
Otwarte badanie kliniczne mające na celu ocenę potencjału supresji nadnerczy i właściwości farmakokinetycznych pianki z propionianem halobetasolu 0,05%, aplikowanej dwa razy dzienn...
Ostatnia aktywność 2019-07-30 23:35:45