Wyszukiwarka
badań klinicznych

Wprowadzając kod ICD9 lub ICD10 otrzymasz listę badań zawężoną do danego wskazania lub procedury.
Liczba znalezionych badań: 113
Badanie Kliniczne III fazy, dla pacjentów z chorobą Lesniewskiego - Crohna ze średnim i ciężkim nasileniem. Lek podawany w postaci wlewów (Infliximab), a następnie w postaci ampułk...
Ostatnia aktywność 2020-06-16 16:50:07
umiarkowany do ciężki stopień nasilenia choroby...
Ostatnia aktywność 2019-05-06 12:00:01
Badanie Kliniczne III fazy, dla pacjentów z chorobą Lesniewskiego - Crohna ze srednim i ciężkim nasileniem, lek podawany doustnie w postaci tabletek...
Ostatnia aktywność 2018-09-20 14:00:02
Badanie kliniczne III fazy dla pacjentów z chorobą Leśniewskiego - Crohna ze średnim i ciężkim nasileniem, lek podawany doustnie w postaci tabletek...
Ostatnia aktywność 2018-09-30 16:00:02
Faza 3 badania, itacitinib lub placebo w połączeniu z kortykosteroidami jako leczenie początkowe w przewlekłej chorobie przeszczep przeciw gospodarzowi...
Ostatnia aktywność 2019-04-26 15:05:55
Wieloośrodkowe, randomizowane, zaślepione badanie kliniczne fazy 3b z zastosowaniem komparatora czynnego mające na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa ustekinumabu oraz a...
Ostatnia aktywność 2019-03-15 12:00:02
Badanie dla pacjentów z cukrzycą T2...
Ostatnia aktywność 2019-10-27 13:27:15
Badanie kliniczne dotyczące chorych na cukrzycę typu II leczonych samą metforminą lub metforminą wraz z jednym doustnym lekiem przeciwcukrzycowym. Produkt badany z grupy gliflozyn...
Ostatnia aktywność 2017-09-19 13:36:44
Badanie dla pacjentów z dną moczanową...
Ostatnia aktywność 2017-12-14 23:12:17
zaawansowane guzy lite, badanie I fazy, zaawansowane miejscowo (nieresekcyjne) lub przerzutowe lite nowotwory złośliwe, m.in. rak płaskonabłonkowy szyi i głowy, niedrobnokomórkowy ...
Ostatnia aktywność 2019-03-22 17:21:29