Wyszukiwarka
badań klinicznych

Wprowadzając kod ICD9 lub ICD10 otrzymasz listę badań zawężoną do danego wskazania lub procedury.
Liczba znalezionych badań: 108
Randomizowane, otwarte, wieloośrodkowe badanie kliniczne oceniające skuteczność terapii sekukinumabem po 12 tygodniach leczenia oraz długoterminowe bezpieczeństwo, tolerancję i sku...
Ostatnia aktywność 2019-01-30 10:45:48
Wieloośrodkowe, randomizowane, 52-tygodniowe, kontrolowane placebo badanie prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, mające na celu ocenę skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji ...
Ostatnia aktywność 2018-10-10 13:04:49
Osoby ze zdiagnozowanym Łuszczycowym Zapaleniem Stawów...
Ostatnia aktywność 2019-01-31 11:37:42
Badanie III fazy dotyczące pacjentów ze wskazaniem: niedrobnokomórkowy rak płuc IV stopnia (z przerzutami)....
Ostatnia aktywność 2020-04-05 20:00:02
Badanie kliniczne dotyczące skuteczności leczenia preparatem Avastin® (lub prepartem biopodobnym) skojarzonego z paklitakselem i karboplatyną dla pacjentów z niepłaskonabłonkowym, ...
Ostatnia aktywność 2020-04-05 20:00:02
diagnoza nieresekcyjnego raka wątroby, dla pacjentów, którzy nie mieli wcześniej systemowej terapii...
Ostatnia aktywność 2019-03-26 09:25:34
Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane za pomocą placebo badanie fazy III dotyczące porównania stosowania abemaciclibu w skojarzeniu z hormonoterapi...
Ostatnia aktywność 2019-11-02 02:00:02
Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane za pomocą placebo badanie fazy II dotyczące porównania stosowania paklitakselu w skojarzeniu z reparyksyną i p...
Ostatnia aktywność 2019-11-02 02:00:02
Badanie dla pacjentów z grupy ryzyka zgonu na tle chorób sercowo-naczyniowych...
Ostatnia aktywność 2017-12-14 23:11:33
Badanie dedykowane jest pacjentom cierpiącym na obustronne polipy nosa (II/III stopień), u których dotychczasowe leczenie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, a występujące poli...
Ostatnia aktywność 2018-08-02 15:16:46