Kontakt

ul. Zwycięska 3/11
20-555 Lublin
info@bkwp.pl

Administratorem serwisu jest Kasjop Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Zwycięska 3/11, 20-555 Lublin, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; numer KRS: 0000535240 z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000 PLN; NIP: 7123291961 ; REGON: 360323247