BKWP 2.0 – robocza nazwa SiteBKWP.pl

Data: 2017-10-15

BKWP 2.0 – robocza nazwa SiteBKWP.pl

W najbliższych dniach minie 2 lata od pierwszego spotkania pomysłodawcy serwisu z programistami w celu omówienia założeń projektu. Od tego czasu udało się:

 • przygotować stronę na FB (luty 2016),  
 • zaprezentować założenia na konferencji Medical Top Trends (marzec 2016),
 • uruchomić stronę serwisu (maj 2016),  
 • przeprowadzić testy całej funkcjonalności systemu (październik 2016)
 • wprowadzić pierwsze badanie kliniczne do wyszukiwarki (grudzień 2016)
 • zbudować społeczność przekraczającą 1000 osób (marzec 2017)
 • współorganizować prawdopodobnie największą dotychczas imprezę integracyjna w historii badań klinicznych w Polsce (wrzesień 2017)
 • przeprowadzić bezpłatne szkolenie z ICH-GCP E6 (R2) podczas spotkań dla pierwszych 100 osób w Polsce(październik 2017)

Nie wszystko się jednak udało – idea Web 2.0 – czyli to użytkownik tworzy treść serwisu okazała się zbyt trudna/ za mało zrozumiała dla dużej części zainteresowanych. Wiele Ośrodków nie poradziło sobie z przygotowaniem wizytówki plus, pacjenci i „HCP” nie potrafili w pełny sposób wykorzystać funkcji serwisu, a także pojawiły się głosy, że brakuje dodatkowych usług.

Z tego powodu podjęliśmy decyzję, że uruchomimy więcej usług. BKWP nadal zostaje w pełni bezpłatnym serwisem Web 2.0 w którym:

 • Ośrodek będzie mógł wprowadzać informacje dotyczące prowadzonych projektów,
 • Pacjenci oraz ich bliscy i znajomi będą mogli wyszukiwać projekty
 • Przedstawiciele służby zdrowia (HCP) będą mogli wyszukiwać projekty dla swoich pacjentów
 • Będzie dostępna baza osób poszukujących pracy
 • Będzie dostępna wyszukiwarka podmiotów leczniczych gotowych prowadzić badania kliniczne
 • Będziemy wspierać wszelkie inicjatywy dotyczące Badań Klinicznych i integracji środowiska w tym grup pacjentów oraz lekarzy pierwszego kontaktu
 • Planujemy kontynuować organizację szkoleń z Dobrej Praktyki Klinicznej
 • Planujemy wspierać i organizować spotkania branżowe (w tym lokalne)
 • Ponadto – wizytówki plus, zarówno dla Ośrodka jak i użytkowników CRA/CTS będą bezpłatne pod warunkiem regularnej ich aktualizacji (szczegóły określi nowy Regulamin).

Zachęcamy do aktualizacji swoich wizytówek plus (zarówno Ośrodki jak i CRA/CTS) zwłaszcza umieszczajcie indeksy ICD9/ICD10.

Poza tym (jeszcze roboczo) uruchamiamy nową stronę www.sitebkwp.pl na której będą się pojawiały informacje o naszych komercyjnych usługach.  Jeżeli wśród użytkowników serwisu BKWP, czy śledzących naszą stronę są osoby, dla których serwis BKWP.pl nie jest wystarczająco intuicyjny i/lub chcą z niego bardziej aktywnie korzystać napiszcie do nas na adres info@sitebkwp.pl celem naszych aktywności będzie

 • Pomoc w optymalnym dotarciu do pacjentów potencjalnie kwalifikujących się do konkretnego projektu (w tym: przygotowanie materiałów oraz promocja w social media i google adwords)
 • Wsparcie Sponsora w tworzeniu i zarządzaniu kontem Ośrodek w Serwisie (konkretny projekt  prowadzony w wielu ośrodkach równocześnie)
 • Wparcie Ośrodków na etapie pre-screeningu pacjentów
 • Wsparcie Sponsora na etapie poszukiwania nowych Ośrodków do prowadzenia projektów
 • Prezentacja obiecujących Ośrodków, które przeszły ewaluację „on-site” zgodnie ze standardem BKWP
 • Wsparcie Ośrodków i Badaczy w prowadzeniu badań klinicznych (szkolenia, konsultacje, dostarczenie odpowiednich członków zespołu)

 

Powyższe, ale i inne usługi będą wykonywane przez odpowiednio przeszkolony zespół specjalistów spółki Kasjop, a docelowo również we współpracy z innymi podmiotami.

 

Zapraszamy do kontaktu Ośrodki oraz przedstawicieli Sponosra w celu omówienia potencjalnej współpracy.

 

info@sitebkwp.pl