„Start-Up” z perspektywy ośrodka

Data: 2018-06-03

Dyskusja tematyczna: „Start-Up” z perspektywy ośrodka

#IBBKWP 21 kwietnia 2018

 

Prowadzący: Kinga Żelechowska oraz Małgorzata Plebańska

 

Koordynator: Grzegorz Nowosielski

 

Kolejne spotkanie członków społeczności badań klinicznych za nami. Było dużo ciekawych osób, tematów oraz dyskusji. Chciałbym wam przedstawić temat ze stołu 5 gdzie miałem przyjemność uczestniczyć. Naszym przewodnim tematem był „Start-Up” z perspektywy ośrodka. Prowadzącymi rozmowę były Kinga Żelechowska oraz Małgorzata Plebańska.

Kinga jest kierownikiem Centrum Medycznego Salve Medica a Małgorzata koordynatorem badań klinicznych w Salve Medica.

Start-Up:

 1. Gdzie?
 • Ośrodek badań klinicznych – Musi być zarejestrowany jako podmiot leczniczy, kontrolowany przez Sanepid, NFZ oraz posiadać wykupione ubezpieczenie OC.
 • Wymagania lokalowe:
 • Gabinet lekarski – miejsce potrzebne dla głównego badacza (PI) aby mógł spotkać się z pacjentami, porozmawiać z nim, zbadać, odpowiedzieć na pytania dotyczące świadomej zgody.
 • Gabinet zabiegowy,
 • Miejsce przechowywanie leku badawczego – powinno być to miejsce bezpieczne do którego mają dostęp tylko uprawnione osoby.
 • Miejsce przechowywania dokumentacji pacjentów – tutaj podobnie jak z lekiem badanym dostęp powinny mieć osoby tylko upoważnione.
 • Archiwum,
 • Diagnostyka obrazowa lub podpisanie umowy o podwykonawstwo – nie zawsze diagnostyka obrazowa jest potrzebna lecz jest zdecydowanym plusem na rzecz ośrodka posiadając takie możliwości.
 • Możliwość przenocowania pacjenta w ośrodku – w zależności od badania ale dobrze jest mieć kilka sal w których można zatrzymać pacjenta w razie słabszego samopoczucia po utrzymywanym leku.
 • Miejsce dla monitora – bardzo mile widziane było by miejsce dla monitora. Nie musi to być wielka sala ale pokój w którym będzie mógł rzetelnie i w spokoju wykonać swoją prace. 

 

 1. Co potrzeba?
 • Sprzęt – każdy sprzęt używany w BK powinien mieć certyfikat (np. EKG, waga, lodówka, wirówka, ciśnieniomierz)
 • Komputery, dostęp do internetu, email (do zespołu badawczego jak i poszczególnych osób)

 

 

 

 

 1. Kto?
 • Lekarz (PI) + pielęgniarka – są to osoby podstawowe i niezbędne do stworzenia zespoły badawczego.
 • Osoby dodatkowe
  • Koordynatorzy
  • Farmaceuci
  • Rejestracja
  • Lekarz referrals
 • Zespół Badawczy – wykfalifikowany oraz z doświadczeniem w badaniach klinicznych udokumentowany w CV.
 • Szkolenia – każdy z zespołu powinien mieć aktualny certyfikat GCP oraz ITAT w przypadku pielęgniarek.

 

 1. Gdzie szukać propozycji badań?
 • Spotkania z dziedziny badan klinicznych, konferencje, szkolenia
 • Reklama ośrodka bezpośrednio u firm CRO lub Sposnora – reklama powinna składać się z samych konkretów tak aby zainteresować CRO lub sponsora.
 • Reklama w internecie

 

 1. Gdzie szukać pacjentów
 • Własna baza danych – jeśli jest to placówka już długo istniejąca to powinna mieć swoją bazę danych tak jak Salve Medica.
 • Referralsi – lekarze przysyłający pacjentów do ośrodka
 • Reklama – ulotki, plakaty, internet, lokalna gazeta, czasopismo branżowe, itd.
 • Eventy rodzinne promujące zdrowy tryb życia, badania okresowe.

 

 1. Propozycje badań (feasibility)
 • Oszacowanie wykonalności – każdy ośrodek powinien racjonalnie oszacować swoje możliwości zanim podejmie prowadzenie badania.
  • Pozyskanie kwalifikujących się pacjentów
  • Możliwości ośrodka
  • Zespół badawczy
  • Kryteria włączania/wyłączania

 

 1. Wizyta Kwalifikacyjna/selekcyjna/pre-study
 • Przygotowanie materiałów do wizyty
  • CV zespołu badawczego( polskie, angielskie) – czynny udział PI.
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • Certyfikaty sprzętu
  • Szkolenia GCP/IATA
 • Przygotowanie ośrodka
  • Odpowiednio zaopatrzony ośrodek patrz pkt. 1
  • Warto przy takiej wizycie pokazać wszystko o co poprosi monitor a nawet więcej aby pokazać mu zaangażowaniem i odpowiednie przygotowanie ośrodka pod względem infrastruktury.

 

 1. Umowa/Budżet
 • Negocjacje budżetu/umowy – oszacowanie opłacalności projektu, umowa analizowana przez prawnika oraz ośrodek, śledzenie zmian, niezbędne komentarze.
 • Umowa trójstronna pomiędzy – PI, ośrodkiem, CRO/Sponsorem (Salve Medica)
 • Umowa o zachowaniu poufności – dla zespołu badawczego
 • Start up – oszacowanie kosztów poniesionych przez ośrodek, kosztów archiwizacji i innych kosztów niezbędnych do realizacji umowy. Ok. 4 tygodnie
 • Np. Salve Medica – ośrodek przyjmuje 100% funduszy i rozdziela koszty na wszystkich (zespół badawczy, badania laboratoryjne i obrazowe)

 

 1. Wizyta inicjująca
 • Sprawdzanie dostępności materiałów – File badania, lek badany, dostęp do systemów (ewentualnie przydzielenie dostępów dla członków ZB)
 • Uzupełnienie delegation Logu – wpisanie wszystkich członków ZB
 • Uzupełnienie Training Logu – udokumentowanie szkoleń odbytych na wizycie inicjującej.

 

http://salvemedica.pl/badania-kliniczne/badania-kliniczne