Poradnia Chorób Metabolicznych znajdująca się w Centrum Zdrowia w Wierzchosławicach

Data: 2018-08-30

Poradnia Chorób Metabolicznych znajdująca się w Centrum Zdrowia w Wierzchosławicach rozszerza zakres w którym prowadziła badania kliniczne. Dotychczas Poradnia skupiała się na programach głównie z zakresu diabetologii i kardiologii. Od Nowego Roku 2018 liczba wskazań do badań klinicznych znacznie się rozszerzyła.

Czy warto zainteresować się badaniami klinicznymi? Tak, gdyż są szansą dla pacjentów na skorzystanie z innowacyjnych leków oraz wykorzystanie nowoczesnych form terapii. Są to specjalne programy badań nad lekami, prowadzone z udziałem Pacjentów, które mają na celu określenie czy nowy lek lub dana forma terapii jest bezpieczna oraz skuteczna. Udział w badaniu klinicznym jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.  Niestety, nie zawsze mimo chęci uczestnictwa, pacjent zakwalifikuje się do badania (należy spełnić określone protokołem badania wymagania – np. wiek, przebyte choroby, wyniki laboratoryjne) – ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom. Na podstawie kryteriów włączenia i wyłączenia lekarz ocenia czy potencjalny uczestnik kwalifikuje się do badania.

W ośrodku w Wierzchosławicach od kilku lat prowadzony były programy lekowe głownie dla chorych z cukrzycą, zaburzeniami metabolicznymi oraz dolegliwościami ze strony układu sercowo-naczyniowego.  W najbliższych miesiącach planowane jest rozpoczęcie badan klinicznych w takich dziedzinach terapeutycznych jak: choroby wewnętrzne (hipercholesterolemia), gastroenterologia (np. choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego) , kardiologia (niewydolność serca), dermatologia (np. łuszczyca, AZS). Zachęcamy, aby skontaktować się z Poradnią Metaboliczną i sprawdzić możliwości leczenia dla chorych osób z bliskiego otoczenia.

Udział w badaniach prowadzonych w Poradni Metabolicznej w Wierzchosławicach niesie za sobą sporo korzyści. Wszystkie świadczenia, zaczynając od specjalistycznej diagnostyki, a kończąc na lekach są bezpłatne. Chorzy mogą liczyć także na zwrot kosztów dojazdów.

W związku  z  uruchomieniem programów w kolejnych profilach schorzeń poradnia zachęca do kontaktu osoby chore, jak i lekarzy pragnących podjąć współpracę przy realizacji programów badawczych. Szukamy ambitnych lekarzy, chcących się rozwijać i takich, którzy potrafią umiejętnie organizować swój czas .

W sprawie szczegółowych informacji  prosimy o odwiedzenie strony internetowej: http://www.czt.com.pl/ , możliwy jest także kontakt mailowy: robertwitek1@gmail.com  lub telefoniczny: +48 501 235 006.

Robert Witek