Wynagrodzenie za weryfikację pacjenta pod kątem kryteriów badania klinicznego

Data: 2018-09-24

Jak będąc lekarzem, farmaceutą czy pielęgniarką otrzymać wynagrodzenie za  weryfikację pacjenta  pod kątem kryteriów badania klinicznego.

 

Bardzo długo zastanawialiśmy się, czy wprowadzić wynagrodzenia dla użytkowników kont HCP (pracownicy służby zdrowia posiadający prawo wykonywania zawodu) za czas spędzony na weryfikację kwalifikacji pacjenta do badania. Wiemy, że taka forma mniej lub bardziej oficjalnie w  Polsce istnieje i w naszej opinii może służyć wielu pacjentom. Uznaliśmy, że ktoś musi być pierwszy i takie oficjalne narzędzie przygotowujemy.

Zacznijmy od początku:

W Polsce rejestrowanych jest rocznie około 450 badań, według clinicaltrials.gov ponad 800 jest rekrutujących i/lub z planowaną rekrutacją. Wcześniejsze osiągnięcie celu rekrutacyjnego dla Sponsora badania, to ogromne oszczędności, więc często rezerwowany jest budżet na aktywności wspierające rekrutację pacjentów. Zazwyczaj Ośrodki rekrutują pacjentów ze swojej bazy danych, czy też włączają do badania lekarzy pracujących w innych podmiotach leczniczych i w ten sposób zwiększają populację pacjentów, która potencjalnie może kwalifikować się do badania. Dużą rezerwę stanowią pacjenci, którzy nie mają świadomości czym są badania kliniczne, nie wiedzą jak ich wyszukać, czy też nie wiedzą jak się do nich zgłosić. Takich pacjentów spotykamy w przychodniach POZ, aptekach, czy mniejszych szpitalach, w których nie prowadzi się badań.

W ramach Serwisu BKWP.pl oraz Grupy Patient Centricity Poland oraz BKWP na FB – chcielibyśmy uświadamiać społeczeństwo w Polsce, że badania kliniczne to nie tylko ostatnia szansa dla ciężko chorych onkologicznych pacjentów, ale też alternatywa dla świadomych pacjentów na nowoczesne, bezpłatne leczenie chorób przewlekłych, czy też innych dolegliwości.

Od grudnia 2016 użytkownicy kont HCP oraz Pacjent serwisu bkwp.pl mają możliwość bezpłatnie zgłaszać się do udostępnionych projektów: tutaj film na przykładzie gastroenterologii

Tutaj link to utworzenia konta HCP a tutaj lista aktualnie prowadzonych badań

Teraz chcielibyśmy umożliwić, aby użytkownicy HCP mogli być wynagradzani za weryfikację

Założenia:

 1. Profil użytkownika HCP w serwisie BKWP.pl jest przeznaczony wyłącznie dla osób posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki lub położnej. Dane będą weryfikowane w odpowiednim dla zawodu centralnym rejestrze przez administratora serwisu.
 2. Funkcja umożliwia zgłoszenie, w imieniu pacjenta potencjalnie zainteresowanego udziałem w badaniu, na wizytę kwalifikacyjną (screening) w badaniu klinicznym, 
 3. Aby zachować poufność danych pacjenta, na potrzeby serwisu, każdy rekord pacjenta ma swój indywidualny kod (automatycznie generowany ciąg składający się z cyfr i liter), a użytkownik HCP oznacza ten rekord w swój indywidualny sposób (zalecane jest nie korzystanie z danych pacjenta umożliwiających jego identyfikację przez osoby trzecie).
 4. Użytkownik HCP wypełnia kwestionariusz kwalifikacji pacjenta do konkretnego badania prowadzonego w konkretnym Ośrodku i dopiero gdy pacjent spełni założenia otrzyma informację, gdzie dokładnie badanie jest prowadzone i z kim może się kontaktować.
 5. Proces opisany w punktach 1-4 jest w pełni bezpłatny zarówno dla Konta HCP, jak i konta Pacjent. Proces ten będzie koordynowany przez administratorów BKWP, aby zapewnić

Odpłatne zlecenie weryfikacji wstępnych kryteriów włączenia/wykluczenia pacjenta (pre-screening) jest możliwe wyłącznie dla odpowiednio wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia, posiadających konto HCP w serwisie BKWP.pl (Usługa)

 1. Zabronione jest:
 • Nakłanianie pacjentów do udziału w badaniu klinicznym
 • Prowadzenie jakichkolwiek aktywności promocyjnych czy reklamowych, przekazywania materiałów dotyczących konkretnych badań klinicznych pacjentom bez wcześniejszej pisemnej zgody Komisji Bioetycznej.
 • Obiecywania pacjentom jakichkolwiek korzyści związanych z udziałem w badaniu klinicznym
 • Udostępnianie konta HCP w serwisie BKWP osobom trzecim
 • Prowadzenie jakichkolwiek aktywności przesiewowych, przetwarzania danych pacjenta, bez podpisanej zgody zatwierdzonej przez Komisję Bioetyczną.
 1. Użytkownik HCP, zainteresowany usługą odpłatnej weryfikacji wstępnych kryteriów włączenia/wykluczenia pacjenta (pre-screening):
 • Posiadać Prawo Wykonywania Zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki lub położnej, co potwierdza jego medyczne wykształcenie
 • Posiadać pisemne potwierdzenie zapoznania się z treścią Dobrej Praktyki Klinicznej (ICH GCP R2),
 • Zapoznać się z regulaminem Usługi i podpisać umową z administratorem serwisu BKWP.pl
 1. Użytkownik HCP realizujący Usługę otrzyma regularne zestawienie aktualnie prowadzonych badań klinicznych wraz z cennikiem za pre-kwalifikację konkretnego pacjenta
 2. Aby realizować Usługę użytkownik jest zobowiązany do zawarcia Umowy z administratorem BKWP,
 3. Rozliczenia będą odbywały się miesięcznie na postawie zestawienia pacjentów włączonych do badania i przedstawienia rachunku. Przelew będzie realizowany do 60 dni od wystawienia rachunku/faktury.
 4. Użytkownik HCP na wniosek administratora BKWP ma obowiązek przygotować odpowiednio zaślepioną kopię dokumentacji źródłowej, potwierdzającej kryteria z kwestionariusza, a celu weryfikacji
 5. Jakiekolwiek przetwarzanie danych medycznych pacjenta, na potrzeby Usługi, przez użytkownika HCP może odbyć się dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody pacjenta.
 6. Umówienie wizyty, pacjenta z Ośrodkiem dokonywane jest za pośrednictwem administratora serwisu BKWP.pl
 7. Użytkownik HCP może równocześnie korzystać z bezpłatnej funkcjonalności serwisu oraz kwalifikować do projektów przewidujących wynagrodzenie za kwalifikację (projekty te będą odpowiednio zaznaczone w wyszukiwarce).
 8. Administrator serwisu BKWP jest zobowiązany przygotować materiały dla użytkowników HCP i udostępnić je bezpłatnie. Ponadto przygotuje materiały dla pacjentów, w szczególności dokument zgody na pre-skrining do badania oraz uzyskać pozytywną opinie Komisji Bioetycznej.
 9. Wartość wynagrodzenia za kwalifikację (skrining/randomizację) pacjenta będą indywidualnie ustalane dla każdego projektu i tej samej wartości dla wszystkich użytkowników HCP.
 10. Środki na wynagrodzenie za usługę pochodzą od podmiotów realizujących konkretne badania kliniczne (Ośrodki/Przedstawiciele Sponsora Badania).
 11. Dane użytkowników HCP realizujących Usługę mogą być umieszczone na stronie Serwisu
 12. Użytkownicy korzystający z usługi HCP, będą otrzymywali regularnie informację o aktualnie prowadzonych badaniach, lub mogą je wyszukać na stronie serwisu.

Co zrobić, aby wiedzieć kiedy zaczniemy ?

Wystarczy założyć konto HCP w serwisie – jak tylko pojawi się pierwszy projekt – otrzymacie Państwo informację mailowo lub; śledzić stronę BKWP na FB tam na pewno będziemy informować o tym co nowego w serwisie.

 

Planujemy cykl szkoleń dla użytkowników HCP między innymi z dobrej praktyki klinicznej w różnych rejonach Polski, oraz przygotowanie materiałów dla osób zainteresowanych tematyką badań klinicznych.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami na naszej stronie.

 

Wersja z dnia 24 września 2018- ostateczna forma inicjatywy może się różnić od przedstawionych powyżej założeń- o czym będziemy Państwa informowali na bieżąco.