Zarobki w branży Badań Klinicznych- październik 2018

Data: 2018-11-01

W styczniu (tutaj link) ankieta była przeprowadzona w sposób bardzo spontaniczny, ale reakcja ponad 360 osób pozwoliła sądzić, że taka ankieta jest potrzebna. Otrzymaliśmy zestawienie wynagrodzeń, które praktycznie dla każdego stanowiska było szerokim zakresem, a mediana tylko w przybliżony sposób informowała o tym jakie są realia.

Przygotowując teraz ankietę nadal nie łudziliśmy się, że będzie to precyzyjny obraz zarobków, ale postanowiliśmy, że dodamy kilka pytań, aby zrozumieć jak nam się pracuje i co się zmienia na rynku.

Dziękujemy każdej z 326 osób, które poświęciły od 2 do 17 minut na wypełnienie  ankiety. Subiektywnie (głównie na podstawie rozmów podczas #IBBKWP) coś wydarzyło się na rynku badań klinicznych na przełomie 2017 i 2018. Być może jest to wzrost liczby zarejestrowanych badań klinicznych, być może wprowadzenie (coraz bardziej powszechnie) RBM sprawiło, że na rynku potrzeba było więcej osób z nowymi kompetencjami, być może połączenia/przejęcia z 2017 wymagały zaktualizowania struktury zatrudnienia w firmach, a być może te zmiany sprawiły większy „backlog”, który ktoś musiał rozładować. Efekt był taki, że na rynku zabrakło doświadczonych osób i fluktuacja była na poziomie nieznanym od wielu lat. Tyle subiektywnie, a teraz wnioski jakie wyciągnęliśmy z ankiety (w sumie też subiektywne). Ze względu na fakt, że często wartości były podawane jako dokładna wartość, określenie „mediana” odnosi się do przedziałów z dokładnością do 500 pln.

Kwoty brutto (z wyjątkiem stawek dla kontraktorów netto + 23% Vat jeżeli dotyczy)

 1. 89% respondentów pracuje w CRO (51%), firmie farmaceutycznej (19%) lub prywatnym ośrodku (19%) – dlaczego tak mało z ośrodków prywatnych (4%) i sieciowych (3%) ? Nie potrafię odpowiedzieć.
 2. Pracodawcy generalnie dbają o rozwój (43% vs 27%) oraz doceniają naszą pracę (43% vs 21%). Słabiej wypada kwestii „work balance” bo musimy pracować ponad 40h/tydz. (44%) do tych, którzy nie musza (31%). Być może z tego wynika fakt, że (aż ??) 12 % rozważa zmianę branży i są to osoby głównie doświadczone, dobrze zarabiające (nawet > 20 tys.)
 3. Szansa na awans i podwyżkę (po 18%) nie zmienia faktu, że wiele osób planuje szukać pracy (na wyższe stanowisko 24% i na lepiej wynagradzane 20%). I trudno się doszukiwać tutaj zależności, z wysokością wynagrodzenia czy stanowiskiem. Wśród komentarzy pojawiły się głosy, że zmiana na „spokojniejsze” stanowisko wiążące się z niższym wynagrodzeniem też bywa rozważana.
 4. Wynagrodzenie w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie zmieniło się u 25% respondentów, wzrosło „nieznacznie” u 34%, a znacznie u 25%. Kolejne 14% to osoby, które zmieniły prace i zarabiają więcej. To oznacza, że średnie wynagrodzenie w branży powinno być wyższe i że koszty działalności firm z branży rosną.
 5. Koordynator (0-2 lata) zarabia od najniższej krajowej do 7500 pln, przy czym mediana wynosi 4000 pln.
 6. Koordynator z doświadczeniem (>2 lata) to wynagrodzenie od 3000 do 12000, przy czym mediana zmienia się nieznacznie (około 4500),
 7. Farmaceuta – pojawiły się 3 odpowiedzi 3600, 6000, 6500 – znając zróżnicowanie wynagrodzenia w aptekach, prawdopodobnie zależy to w dużym stopniu od lokalizacji
 8. Pielęgniarki w Ośrodku zarabiają bardzo różnie, część otrzymuje wynagrodzenie za konkretne procedury, za przepracowane godziny, dlatego prawdopodobnie pojawia się tutaj duży margines błędu: od 3700 do 9500 przy czym mediana jest na poziomie 5000. W przypadku „flying nurses” (wizyty w domach pacjentów) w projekcie, który obecnie realizujemy dla CCTS jest to 15-26 Eur/h w zależności od znajomości języka angielskiego, doświadczenia i godzin pracy (weekendy i wieczory wyższe stawki).
 9. Remote Monitoring Administrator, tak nazwaliśmy stanowisko, które miało zawierać aktywności związane ze zdalnym monitoringiem, ale 4 odpowiedzi w zakresie 3500-9000 nie oddają prawdopodobnie niczego.
 10. Podobnie z TMF specialist- 3 odpowiedzi od 4000 do 10000
 11. Osoby wprowadzające dane (Data Entry) zarabiają około 4000, lub mają płacone na godziny. Coraz częściej osoby planujące rozpoczęcie pracę w branży zaczynają od tych aktywności w ramach wolontariatu czy stażu.
 12. Wyodrębniliśmy oddzielne pytanie dla osób zarządzających ośrodkami i zgodnie z przypuszczeniem zakres jest dość szeroki: od 5000 do 25000 przy czym mediany są trudne do określenia około 7, 12 i 15 tyś.
 13. Asystent po stronie Sponsora (CTA) staż 0-2 lat) zarabia od 4000 do 8500 przy czym mediana przypada na okolice 5500.
 14. CTA z doświadczeniem to 4500 do 12700 przy czym mediana to okolice 7000
 15. Regulatory (0-2) to 3600 do 7000, mediana trudna do określenia
 16. Regulatory (>2 lata) to 4500 do 12000 mediana 8000
 17. Negocjacja kontraktów to 5500 do 16000, bez wyraźnej mediany, poza te wartości wykracza odpowiedź respondenta z publicznego ośrodka (zarabiającego znacznie mniej).
 18. Start up (0-2)- to od najniższej krajowej do 11000 przy czym mediana to okolice 5000
 19. Start up (>2) to 4400 do 17000 bez wyraźnej mediany
 20. CRA (0-2) od 4100 do 13500 mediana w okolicach 10000
 21. CRA (2-4) od 7500 do 15000 mediana w okolicach 12000
 22. CRA (4-6) od 10000 do 18000 mediany są dwie w okolicach 13500 i 15500
 23. CRA (>6) od 9000 do 21000 mediana w okolicy 15000 (to może świadczyć, że zakres obowiązków bardzo doświadczonych osób może być skrajnie różny i przekłada się to na wynagrodzenie).
 24. LCRA (0-2) zarabia od 11500 do 19000 bez wyraźnej mediany
 25. LCRA (>2) zarabia od 15000 do 24500 bez wyraźnej mediany
 26. Line manager zarabia od 14000 do 24000 bez wyraźnej mediany
 27. PM – zakres dość zaskakujący, bo pomiędzy 7600 do 32500, przy czym wartości niższe niż 15000 były dość częste. Mediana nieco powyżej 20000.
 28. Inne stanowiska kierownicze były dodane aby umożliwić odpowiedzi dla osób pełniących funkcje na różnych indywidualnych pozycjach i zgodnie z sugestią jednego z managerów chyba nie ma sensu publikować bardziej szczegółowo. Zdarzają się w CRO wynagrodzenia przekraczające 30000 czy 20000 w firmach farmaceutycznych.
 29. Kontraktorzy zarabiają od 100 do 250 pln/h
 30. Data management – jest to dość nowe stanowisko, bo większość respondentów pracuje do 2 lat, wynagrodzenie od 4500 do 18000, przy czym mediana jest w okolicach 6000
 31. Pharmacovigilance od 6000 do 12000 z wyraźną medianą przy 6000 dla początkujących
 32. Finanse 5500- 6500, osoba dodatkowo odpowiedzialna za negocjacje znacznie więcej.
 33. Ostatnie pytanie dotyczyło gdzie szukać pracy: 57% aktywnie szuka w internecie, lub wśród znajomych (12%) , Aż 22% biernie czeka aż ktoś do nich zadzwoni, co może potwierdzać, że mamy obecnie rynek pracownika. Jak będzie za rok ?

Z inicjatywy CCTS ruszamy z grupą Clinical Trials Salary na której już niedługo uruchomimy podobną ankietę w języku angielskim dla kolegów z całego Świata. Będzie nam miło jeżeli „zalajkujecie” grupę i udostępnicie ją znajomym. Może uda się określić, czy nasze wynagrodzenie jest bliżej „zachodu”, czy nadal „wschodu”.

W najbliższym czasie rynek badań klinicznych w Polsce nie powinien hamować. Kolejne zatrudnienia w firmach farmaceutycznych, program polityki lekowej rządu na lata 2018-2022 zakładający wzrost liczby badań klinicznych prowadzonych w Polsce, w tym niekomercyjnych, powstanie Agencji Badań Medycznych (która sama planuje zatrudnić kilkudziesięciu specjalistów i zlecać prowadzenie nowych badań), wprowadzenie Ustawy o Badaniach Klinicznych (konsultacje mają się rozpocząć jeszcze w tym roku) dostosowującą przepisy do „536/2014”, coraz większe wyspecjalizowanie personelu Ośrodków, kolejne Ośrodki publiczne tworzące swoje działy badań klinicznych, zmiany dotyczące konieczności i sposobu prowadzenia badań wyrobów medycznych, to wszystko sprawia, że stoimy przed dużą szansą, ale też dużym wyzwaniem – czy ilość przełoży się na jakość ?

Pozdrawiamy,

BKWP & CCTS