Rejestracja
użytkownika CRA / CTS

Adres e-mail wykorzystany do tworzenia konta użytkownika staje się loginem, w związku z tym nie może być wykorzystany ponownie do utworzenia innego konta.

Zarówno założeni konta jak i korzystanie z serwisu jest całkowicie bezpłatne dla każdego rodzaju konta.

Dane użytkownika