Czy jest możliwe stworzenie w Polsce obiektywnej, niezależnej bazy/sieci Ośrodków prowadzących badania kliniczne ?

Data: 2018-12-12

Czy jest możliwe stworzenie w Polsce obiektywnej, niezależnej bazy/sieci Ośrodków prowadzących badania kliniczne ?

Dołącz do naszej bazy, wypełniając ankietę tutaj.

 

Liczba projektów prowadzonych w Polsce w dużym prawdopodobieństwem w roku 2018 w końcu przekroczy 450-480. Plany o których pisaliśmy tutaj, sprawiają, że w kolejnych miesiącach będziemy potrzebowali nowych, doświadczonych Głównych Badaczy i nowych dobrze przygotowanych Ośrodków, a obecne Ośrodki będą zmuszone poprawić sposób zarządzania, jakość i wydajność. Ilu mamy w tej chwili Badaczy i ile Ośrodków ? Czy jest szansa na rozpoczęcie badań w nowych podmiotach leczniczych, przez nowych Badaczy ?

Temat wraca od dość dawna, rok temu pisaliśmy o pomyśle stworzenia „broszury” dotyczącej ośrodków na potrzeby spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych, niestety nie udało się. Innym pomysłem były i są wyszukiwarki ośrodków, (w BKWP obecnie jest ich około 150), ale nadal nie jest to liczba która daje możliwość jakiejkolwiek analizy, nadal brakuje jednej, prostej, wygodnej wyszukiwarki. Dlaczego tak się dzieje ? Trudno powiedzieć,być może bazy te są zawsze przez kogoś zarządzane i brakuje obiektywizmu, być może problemem jest RODO, być może pracownicy nie do końca czują się decyzyjni w kwestii umieszczenia takich danych. Ilość pracy sprawia, że nie ma chęci/siły, aby wczytywać się w regulaminy i wypełniać formularze.

Czy można to zmienić ? Spróbujmy !

Ankieta, którą przygotowaliśmy składa się z 2 części obie dość proste i intuicyjne:

  1. Ankieta anonimowa dotycząca podstawowych informacji na temat Ośrodka w którym pracujecie/którym zarządzacie- przeznaczona jest dla wszystkich pracujących w podmiotach leczniczych w Polsce.
  2. Ankieta (zdecydujesz o udziale w niej pod koniec ankiety nr 1) umożliwiająca dołączenie do niezależnej, niezobowiązującej, bezpłatnej sieci ośrodków w której wymagana jest akceptacja zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz przekazania bardziej szczegółowych informacji dotyczących Ośrodka. Przeznaczona jest dla właścicieli/kierowników Ośrodków oraz dla Badaczy prowadzących lub planujących prowadzić badania.

Celem jest określenie ile tak naprawdę jest w Polsce Ośrodków, w jakich specjalizacjach realizują projekty, czy mają możliwość prowadzić więcej projektów, czy mają chęć prowadzić badania kliniczne, czy są podmioty lecznicze, które planują rozpoczęcie realizacji takich projektów, jak wygląda zatrudnienie, czy Ośrodki potrzebują wsparcia itd. Większość z pytań nie jest obowiązkowa, można zaznaczyć brak odpowiedzi.

Część 2 to próba stworzenia dużej bazy Ośrodków (w tym mailingowej), aby można było przekazać Wam propozycję nowych badań. Jest to związane z nową działalnością spółki CCTS. Chcemy pozyskać nowe projekty dla Polski (zarówno od podmiotów znajdujących się w Polsce, jak i zagranicznych) i przesyłać informacje (feasibility) w postaci mailingu do każdego z Ośrodków zainteresowanych konkretną grupą wskazań (odpowiednie filtry – wskazanie, faza). Dołączenie do takiej listy mailingowej jest bezpłatne i w każdej chwili można edytować i/lub usunąć swoje dane. CCTS będzie pobierało symboliczną opłatę od przedstawicieli Sponsorów (zapraszamy do współpracy), co umożliwi nam zatrudnienie osób obsługujących ten proces. Ze względu na aktualne przepisy nie będziemy bazy udostępniać innym podmiotom, ale jeżeli wyrazicie na to zgodę – prześlemy propozycję w imieniu przedstawicieli Sponsorów. Nie będziemy faworyzować żadnych Ośrodków, w zbliżonym czasie wyślemy wszystkim CDA, a następnie szczegóły projektów.

Wyniki ankiety zostaną opublikowane w marcu 2019, (mamy nadzieję, że 2 miesiące wystarczą aby zebrać te dane), natomiast dane wrażliwe z oczywistych względów będą dostępne tylko dla CCTS.

Lista Ośrodków BKWP oraz funkcjonalność wizytówki plus nadal pozostaje dostępna dla użytkowników CRO/CRA, być może ktoś będzie chciał zrobić feasibility samodzielnie (poza CCTS). Natomiast ze względu na liczne uwagi, że stworzenie takiej wizytówki jest kłopotliwe – postanowiliśmy to zmienić i część pracy zrobimy za Was.

Aby uporządkować dane, prosimy o udostępnienie danych identyfikacyjnych podmiotu leczniczego, nazwy jednostki organizacyjnej, danych kontaktowych do osoby decyzyjnej w sprawie feasibility oraz zaznaczyć rodzaj badań oraz grupę wskazań, w jakich chcielibyście prowadzić badania.

Link do ankiety

W przypadku jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu:

feasibility@ccts.pl

 

Wojciech Janus