Podgląd wiadomości

Praca Specjalista ds. Kontroli Jakości w Ośrodku !

Data: 2019-12-03

Ośrodek Badań Klinicznych poszukuje doświadczonych kandydatów na stanowisko
Specjalista ds. Kontroli Jakości
Region: mazowieckie (Józefów i Warszawa)
Numer referencyjny: Specjalista ds. Jakości 06/2019
Wymagania:
• wykształcenie wyższe z zakresu nauk biologicznych (biologia, biotechnologia, farmacja lub
kierunkowe pokrewne),
• minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub z dokumentacją
badań klinicznych,
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
• bardzo dobra znajomość zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (ICH GCP) oraz prawa w zakresie
badań klinicznych,
• dobra znajomość pakietu MS Office,
• umiejętność pracy w zespole,
• doskonała organizacja pracy,
• zdolności analityczne.
Główne zadania:
• kontrole prowadzonych w ośrodkach badań, m.in.:
o na zgodność z obowiązującym prawem, ICH GCP, protokołem badania, instrukcjami
do badania oraz procedurami ośrodka,
o procesu świadomej zgody,
o poprawności wykonywania procedur badania przewidzianych w protokole badania
m.in. medycznych, laboratoryjnych, farmaceutycznych,
o dokumentacji źródłowej i CRF,
o prowadzenie (tworzenie, implementacja, weryfikacja, aktualizacja) Dokumentów
Proceduralnych takich jak Standardowe Procedury Operacyjne, Instrukcje,
o przygotowanie oraz realizowanie, harmonogramów audytów w ośrodkach,
• koordynacja przygotowań, przebiegu oraz działań po audycie zewnętrznym/Inspekcji,
• realizowanie aktywności w ramach systemu szkoleń wewnętrznych.
Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin na atrakcyjnych warunkach,
• możliwość podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych,
• możliwość dalszego rozwoju w badaniach klinicznych we wiodącym ośrodku faz wczesnych,
• przyjazne środowisko pracy.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres praca@biovirtus.eu .
Prosimy o wysyłkę aplikacji w formie pdf.
W temacie wiadomości prosimy zawrzeć nazwę stanowiska, na jakie Państwo aplikują.
Jednocześnie w stopce CV prosimy o umieszczenie poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, którym jest BioVirtus Research Site Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Augustyna Locciego 5 lok. 2, 02-928 Warszawa) podanych w dokumentach rekrutacyjnych
(np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów związanych z organizacją
procesu rekrutacyjnego w obecnym procesie rekrutacyjnym jak również w przyszłych procesach rekrutacyjnych BioVirtus
Research Site Sp. z o.o.
Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej Administratora dla kandydata do
pracy zamieszczonej na witrynie BioVirtus Research Site Sp. z o.o pod adresem www.biovirtus.eu/klauzule/rekrutacja.”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.